Trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe cơ giới

19/09/2023, 08:57

Các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe cơ giới quy định rõ tại Điều 6, Thông tư 60/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (có hiệu lực từ ngày 22/10/2023).

Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo Điều 6, Thông tư 60/2023/TT-BTC các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe cơ giới bao gồm:

- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc;

- Viên chức ngoại giao, lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam được cấp chứng minh thư ngoại giao; chứng minh thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự;

Trường hợp này khi đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số phương tiện, người đăng ký phải xuất trình chứng minh thư ngoại giao; chứng minh thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự theo quy định của Bộ Ngoại giao;

- Cá nhân, tổ chức nước ngoài khác không thuộc đối tượng nêu trên, nhưng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí theo cam kết quốc tế, điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước ngoài;

Trường hợp này cá nhân, tổ chức phải cung cấp bản chụp cam kết quốc tế, điều ước quốc tế hoặc thoả thuận quốc tế;

- Xe mô tô ba bánh chuyên dùng dành cho người khuyết tật.

Nếu không thuộc trường hợp được miễn lệ phí, cá nhân, tổ chức sẽ phải nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông với mức thu từ 50.000 đồng cho đến 20 triệu đồng tùy từng trường hợp theo quy định tại Điều 5.

Thông tư 60/2023/TT-BTC này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/10/2023.

Minh Trần

Tạp chí Điện tử Luật sư Việt Nam

Ngày đăng: 19/09/2023 05:57

Nguồn: