Tiêu điểm

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Ðề án 100 về truy xuất nguồn gốc

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Ðề án 100 về truy xuất nguồn gốc

Mặc dù đã đạt một số kết quả tích cực nhưng việc triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc mới chỉ tập trung áp dụng ở một số sản phẩm nông sản thực phẩm; vẫn còn nhiều địa phương gặp khó khăn, lúng túng trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai.

Tin quan trọng

Sự kiện Viện - Hiệp Hội

Kinh tế

Khoa học - Công nghệ

Sức khỏe - Xã hội

Pháp luật