Hỗ trợ DN năng lượng hướng tới phát thải ròng bằng '0'

20/07/2022, 14:30

Chiều 19/7, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (CMSC) phối hợp với Quỹ Đối tác chuyển dịch năng lượng tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động hợp tác nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng xây dựng lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng "0".

Hỗ trợ DN năng lượng hướng tới phát thải ròng bằng '0' - Ảnh 1.

Hội nghị triển khai hoạt động hợp tác nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng xây dựng lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng "0".

Tháng 11/2021, tại COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về ứng phó với biến đổi khí hậu. Người đứng đầu Chính phủ thể hiện rõ quan điểm mặc dù là nước đang phát triển, mới chỉ bắt đầu tiến trình công nghiệp hóa trong hơn ba thập kỷ qua, Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Để thực hiện cam kết nêu trên, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng sẽ đóng vai trò quan trọng, là đầu tàu để các doanh nghiệp khác cùng áp dụng các giải pháp chuyển dịch năng lượng theo hướng sạch hơn và bền vững hơn. CMSC cùng với Quỹ Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á thống nhất hợp tác trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp năng lượng nhà nước nghiên cứu, xây dựng lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng "0" phù hợp với lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ được giao. 

Hội nghị hôm nay được xem như bước đầu khởi động quan trọng để Ủy ban cùng các doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng cùng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cũng như các đối tác trong và ngoài nước tham gia vào việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26.

Quỹ Đối tác chuyển dịch năng lượng là một quỹ đa bên của Chính phủ Pháp, Đức, Vương quốc Anh và Canada cùng các tổ chức từ thiện, bao gồm CIFF, IKF, Sequoia Climate Fund và nhiều tổ chức khác nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng.

Ông Đinh Thế Phúc, Vụ trưởng Vụ Năng lượng CMSC cho rằng sự hỗ trợ của Quỹ Đối tác chuyển dịch năng lượng là vô cùng quý báu và cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp năng lượng Nhà nước trong quá trình nghiên cứu chuyển dịch theo hướng bền vững, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường hiệu quả kinh doanh, xây dựng lộ trình chuyển đổi nhiệt điện than. 

Đồng quan điểm với ông Định Thế Phúc, bà Sirpa Jarvenpaa, Giám đốc Quỹ Đối tác chuyển dịch năng lượng nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai bên sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thị trường năng lượng sạch phát triển minh bạch và đáng tin cậy tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, bà Ngô Tố Nhiên, Giám đốc điều hành Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam nhận thấy lộ trình giảm phát thải trong ngành điện của Việt Nam cần được đánh giá một cách đầy đủ và đa chiều bao gồm kỹ thuật, tài chính, xã hội và pháp lý. Kết quả nỗ lực hợp tác giữa Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Quỹ Đối tác chuyển dịch năng lượng sẽ đóng vai trò quan trọng để các tập đoàn năng lượng Nhà nước của Việt Nam đóng góp vào lộ trình hướng đến trung hòa carbon.

Tại Hội nghị, các đơn vị tư vấn đã trình bày đề cương hoạt động nghiên cứu, giới thiệu tổng quan kế hoạch triển khai, kinh nghiệm quốc tế và phương pháp luận mô hình hoá các kịch bản giảm phát thải/chuyển đổi các nhà máy điện than, cũng như các phương pháp luận đánh giá ảnh hưởng tài chính và pháp lý./.