Chính thức áp dụng mẫu hộ chiếu gắn chip mới

Chính thức áp dụng mẫu hộ chiếu gắn chip mới

14/08/2021

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021, quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan được áp dụng từ ngày hôm nay - 14/8/2021.

Đề xuất điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Đề xuất điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

14/08/2021

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng đã đề xuất quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản cũng như điều kiện của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên.

Cẩm nang hướng dẫn đào tạo người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Cẩm nang hướng dẫn đào tạo người lao động gặp khó khăn do COVID-19

06/08/2021

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) vừa ban hành "Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19". Đây là một trong những nỗ lực đưa chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg vào cuộc sống.

Thu ngân sách 7 tháng cao hơn cùng kỳ năm 2020

Thu ngân sách 7 tháng cao hơn cùng kỳ năm 2020

06/08/2021

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu NSNN lũy kế 7 tháng năm 2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 763.805 tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

05/08/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT ngày 03/8/2021 ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT).

Chính sách tài chính tạo nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững

Chính sách tài chính tạo nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững

31/07/2021

Kể từ khi giữ trọng trách là Bộ trưởng Bộ Tài chính, cũng là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã quyết liệt cùng toàn ngành kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép” do Chính phủ đề ra, đồng thời tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong thời gian tới.

Hà Nội tạm dừng trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp trong thời gian giãn cách

Hà Nội tạm dừng trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp trong thời gian giãn cách

29/07/2021

UBND thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hoặc khi có thông báo mới.

prev page 1 2 next page