Tiêu điểm

Tin quan trọng

Sự kiện Viện - Hiệp Hội

Kinh tế

Khoa học - Công nghệ

Sức khỏe - Xã hội

Pháp luật

Hoàn thiện thể chế, pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Hoàn thiện thể chế, pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Đây là một trong những yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 126/NQ-CP. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác quy hoạch; rà soát hoàn thiện thể chế, pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh.

Cần hoàn thiện khung pháp lý cho loại hình bất động sản nghỉ dưỡng

Bộ Y tế đề xuất ban hành cơ chế đặc thù dự trữ một số loại thuốc hiếm

Nghị quyết 128 của Chính phủ: Quyết sách chiến lược trước thách thức nghiệt ngã

Nghị quyết 128: ‘Chìa khóa’ quyết định để kinh tế phục hồi, GDP tăng kỷ lục

Dự thảo quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2050

Nghị định 65 tạo bước ngoặt thị trường trái phiếu DN

Đề xuất bổ sung quy định về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng, trả lương đối với người lao động

Đề xuất bổ sung quy định về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng, trả lương đối với người lao động

Đề xuất bổ sung quy định về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng, trả lương đối với người lao động

Đề xuất bổ sung quy định về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng, trả lương đối với người lao động

Đề nghị giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Đề nghị giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Pháp nhân và sự lạm dụng tư cách pháp nhân trong hoạt động thương mại

Pháp nhân và sự lạm dụng tư cách pháp nhân trong hoạt động thương mại

Bộ Tài chính lưu ý nhà đầu tư 5 vấn đề khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính lưu ý nhà đầu tư 5 vấn đề khi mua trái phiếu doanh nghiệp