Tiêu điểm

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống camera quan sát trên đường dây

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống camera quan sát trên đường dây

Từ tháng 6/2021, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống camera quan sát đường dây (được gắn trên các đỉnh cột đường dây 500 kV-220 kV) nhằm tăng cường các tính năng và nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát và quản lý vận hành đường dây truyền tải.

Sự kiện Viện - Hiệp Hội

Kinh tế

Khoa học - Công nghệ

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống camera quan sát trên đường dây

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống camera quan sát trên đường dây

Từ tháng 6/2021, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống camera quan sát đường dây (được gắn trên các đỉnh cột đường dây 500 kV-220 kV) nhằm tăng cường các tính năng và nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát và quản lý vận hành đường dây truyền tải.

Nâng cao năng lực, nhận thức về thương mại điện tử, chuyển đổi số trong thanh niên

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Hiệu quả trực tiếp cho người dân

Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo tại các nước đang phát triển

Đẩy mạnh triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng

‘Mắt thông minh’ giúp đo thân nhiệt, khai báo y tế chỉ mất 10 giây

Mạng lưới tổ chức KH&CN công lập: Quy hoạch lại để hoạt động hiệu quả hơn

Sức khỏe - Xã hội

Pháp luật

Mạo danh Thứ trưởng xuất bản sách: Trách nhiệm của NXB Lao động đến đâu?

Mạo danh Thứ trưởng xuất bản sách: Trách nhiệm của NXB Lao động đến đâu?

Theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Luật Xuất bản năm 2012 và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 10 Nghị định 195/2012/NĐ-CP của Chính phủ thì việc xuất bản tác phẩm, tài liệu và tái bản xuất bản phẩm chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

Thu giữ hơn 60.000 viên thuốc điều trị COVID-19

Khẩn trương ban hành quy chuẩn về mức giới hạn Etylen oxit trong thực phẩm

Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19

Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại đô thị

Đề nghị đưa Luật sư vào nhóm đối tượng ưu tiên cấp giấy đi đường để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ pháp lý

Đề nghị đưa Luật sư vào nhóm đối tượng ưu tiên cấp giấy đi đường để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ pháp lý

Kiểm soát xuất nhập khẩu hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ

Kiểm soát xuất nhập khẩu hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ

Tăng mức xử phạt đối với hành vi đăng ký 'khống' vốn điều lệ

Tăng mức xử phạt đối với hành vi đăng ký 'khống' vốn điều lệ

Bộ GTVT yêu cầu địa phương bãi bỏ quy định cản trở lưu thông hàng hoá

Bộ GTVT yêu cầu địa phương bãi bỏ quy định cản trở lưu thông hàng hoá

Rà soát 29 luật để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Rà soát 29 luật để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh